Nasi eksperci

Kontrole posiadania procedury MDR

Urzędy celno-skarbowe będą kontrolować, czy podmioty, które muszą mieć procedury wewnętrzne w zakresie raportowania schematów podatkowych, faktycznie spełniają ten obowiązek.

Piotr Wojciechowski

Firmy będące „promotorami” oraz takie, które zatrudniają promotorów lub choćby wypłacają im wynagrodzenie, a których przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku 8 mln zł muszą posiadać procedury wewnętrzne w celu informowania szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach.

Przeważnie będą to duże firmy doradcze i kancelarie, ale też wszystkie podmioty, które przekroczyły wspomniany limit przychodów lub kosztów i zatrudniają promotora. Może nim być np. dyrektor finansowy jednej ze spółek należącej do grupy kapitałowej, który wpływa na rozliczenia podatkowe pozostałych spółek z grupy (np. wdraża określone rozwiązania podatkowe) – tłumaczy Piotr Wojciechowski, radca prawny i starszy konsultant w BTTP.

Według założeń projektu organem, który odpowiedzialnym za kontrolowanie, wdrażanie i stosowanie procedur wewnętrznych, będą naczelnicy urzędów celno-skarbowych.

Kara za brak procedury wewnętrznej wynosi do 2 mln zł. Ordynacja – odsyła dziś do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, natomiast według projektu będzie stosowana procedura podatkowa. Chodzi o to, by – jak tłumaczy Piotr Wojciechowski – nie było wątpliwości, która procedura jest właściwa (administracyjna czy podatkowa) np. w razie odwołania się przez promotora od decyzji nakładającej karę.

Porządkowanie przepisów dotyczących kar administracyjnych oraz wskazanie wprost w Ordynacji podatkowej naczelnika urzędu celno-skarbowego jako podmiotu odpowiedzialnego za kontrolę posiadania procedury, wskazuje – moim zdaniem – na to, że fiskus zintensyfikuje działania w tym obszarze – komentuje zmiany Piotr Wojciechowski.

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1428323,raportowania-schematow-podatkowych.html