Nasi eksperci

Opodatkowanie menedżerów – nowa interpretacja

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 sierpnia 2019 r. (nr 0115-KDIT3.40-11.253.2019.4.WM) wywoła sporo szumu medialnego w kontekście opodatkowania menedżerów podatkiem liniowym (19%). Sedno sprawy sprowadza się do tego, czym jest zarządzanie. Zagadnienie dotyczy w szczególności menedżerów niższego szczebla, w ich przypadku bowiem trudno mówić o zarządzaniu przedsiębiorstwem, a nawet częścią przedsiębiorstwa.

Piotr Wojciechowski

Przypomnijmy, że przychody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, wykonywane nawet w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, są uznawane dla potrzeb podatku dochodowego za przychody z działalności wykonywanej osobiście, a tym samym nie mogą być opodatkowane podatkiem liniowym.

Osoba odpowiadająca za niewielki obszar działalności i to stricte merytoryczny, która nie ma wpływu np. na ustalanie kluczowych celów przedsiębiorstwa, strategii czy kierunków działania lub gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa, nie powinna zostać uznana za menedżera zarządzającego przedsiębiorstwem.

Dla kwalifikacji przychodów do określonego źródła determinujący jest faktyczny zakres świadczonych usług, który powinien zostać odzwierciedlony w zawartej umowie. Innymi słowy, umowa musi wskazywać rzeczywiście wykonywane obowiązki, w przypadku kontroli organów podatkowych uzyskana interpretacja nie będzie bowiem miała mocy ochronnej, jeżeli okaże się, że to co zostało przedstawione we wniosku i umowie, odbiega od faktycznie wykonywanych obowiązków.

Świadczone przez menedżera usługi można podzielić na zarządcze oraz doradcze, co pozwoli zastosować podatek liniowy przynajmniej do części uzyskanego przychodu.

Statusu menedżera na gruncie PIT i VAT nie musi być zbieżny. Można być przedsiębiorcą w rozumieniu VAT, a w PIT być traktowanym de facto jak pracownik. Pobieranie podatku dochodowego przez spółkę może uśpić czujność menedżera, dlatego zalecamy szczególną uwagę w tym zakresie. Przeoczenie tego faktu rodzi ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych oraz odsetek.

Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/1427197,liniowy-pit-dla-menadzerow-nizszego-szczebla.html