Nasi eksperci

Pierwsza nowelizacja przepisów o MDR

Projektowane zmiany mają głównie charakter uzupełniający i precyzujący. Projekt jest na razie na etapie opiniowania.

Piotr Wojciechowski

Zgodnie z projektem obsługą składanych informacji o MDR będą mogły zajmować się również inne organy, a nie tylko Szef KAS. Będą one wyznaczone przez ministra finansów w drodze rozporządzenia, co stanowi odpowiedź na narastający problem z obsługą napływających lawinowo do szefa KAS informacji o schematach podatkowych.

Naszym zdaniem takie rozwiązanie może być istotnym remedium na występujące obecnie opóźnienia w nadawaniu NSP.

Pragniemy zauważyć, że obok przepisów doprecyzowujących planowane jest także nałożenie nowego obowiązku na wspomagających (np. dyrektor finansowy, notariusz, biegły rewident, bank, instytucja finansowa, w tym ich pracownik). Schematy (transgraniczne) będą musiały być zaraportowane przez wspomagającego za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2018 r., jeśli „dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy transgraniczny”. Dodajmy, że schematy będzie trzeba zaraportować do 30 czerwca 2020 r.

Powyższe oznacza, że wspomagający będą musieli przeanalizować zdarzenia gospodarcze, w których uczestniczyli pod kątem transgranicznych schematów podatkowych. Cieszy jedynie odległy termin wstecznego raportowania przez wspomagających, ponieważ według projektu zostanie on wyznaczony do 30 czerwca 2020 r.

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1427347,fiskus-mdr-schematy-podatkowe-kas-numery-nsp.html