Nasi eksperci

Schematy podatkowe – Procedura MDR

Oprócz obowiązku raportowania schematów podatkowych, niektórzy przedsiębiorcy zmuszeni będą do wdrożenia procedury.

Krzysztof Burzyński

W świetle nowych regulacji oraz objaśnień taką procedurę powinna posiadać nie tylko większa firma doradcza, ale również podmiot rynkowy, którego przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy 8 mln zł i zatrudniający osobę fizyczną (np. dyrektora finansowego) działającą na rzecz całej grupy kapitałowej–zwraca uwagę Krzysztof Burzyński dla Tygodnika Gazety Prawnej (Dziennik Gazeta Prawna).

Może to dotyczyć również przedsiębiorców, którzy nie będą mieli obowiązku raportowania schematów (takie sytuacje nie będą miały miejsca) a będą zobowiązani do wdrożenia procedury MDR:

– Może zatem dojść do kuriozalnej sytuacji, w której w danej grupie kapitałowej nie występuje żaden kwalifikowany korzystający i grupa nie realizuje czynności o charakterze transgranicznym, ale nadal przynajmniej jedna spółka z grupy powinna posiadać procedurę wewnętrzną –Krzysztof Burzyński dla Tygodnika Gazety Prawnej (Dziennik Gazeta Prawna).