Przegląd prasy

Zbywca kryptowalut musi wiedzieć komu je sprzedaje

Profesjonalny sprzedawca kryptowalut powinien wiedzieć, kto jest ich nabywcą, inaczej nie rozliczy prawidłowo podatku od towarów i usług – wynika z kolejnej już interpretacji dyrektora KIS w tej sprawie.

Krzysztof Burzyński

Eksperci podkreślają, że choć takie stanowisko fiskusa wynika wprost z przepisów, to w praktyce jest ono oderwane od rynkowych realiów. Dlatego konieczna jest zmiana przepisów – uważają.

– Transakcje realizowane na giełdach kryptowalut są anonimowe, a więc sprzedawca nie wie, czy kupujący jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ani czy mieszka bądź ma siedzibę w Polsce, czy poza granicami kraju – tłumaczy Krzysztof Burzyński, doradca podatkowy i partner w BTTP. Podkreśla, że nie ma większych szans na to, by inwestorzy pozyskiwali takie informacje wprost od giełdy. (…)

Jeżeli kupującym jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej mieszkająca poza terytorium Unii Europejskiej, wówczas polski przedsiębiorca nie powinien wykazywać jej w swojej deklaracji VAT jako sprzedaży zwolnionej. Gdy jednak brak jest informacji o tym, kim jest nabywca, wielu sprzedających dla bezpieczeństwa wykazuje takie transakcje w deklaracji.

– Nie jest to prawidłowe, a sprzedający naraża się na zarzut wadliwego prowadzenia ksiąg i na grzywnę – tłumaczy Krzysztof Burzyński.

Wyjaśnia, że wykazanie transakcji zwolnionej z VAT może niekorzystnie przełożyć się na proporcję odliczenia podatku, w sytuacji gdy firma prowadzi różne rodzaje działalności. Jeżeli przykładowo obrót kryptowalutami (zwolniony z VAT) wynosi 1 mln zł, a czynności opodatkowane – 0,5 mln zł, wówczas przedsiębiorca może odliczyć tylko jedną trzecią VAT zapłaconego w cenie wydatków służących obu rodzajom działalności. (…)

– Z jednej strony trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem fiskusa zawartym w interpretacjach. Zarówno wyrok TSUE z 22 października 2015 r., jak i przede wszystkim unijna dyrektywa oraz polska ustawa o VAT nakazują przecież weryfikować status kontrahenta przy rozliczeniach transakcji kryptowalutowych – komentuje Krzysztof Burzyński.

Dodaje, że z drugiej strony skoro inwestorzy w praktyce nie mają możliwości pozyskania takich informacji, to wpadają w podatkową pułapkę.

Ekspert przyznaje, że najbezpieczniejszym, choć jednak nieprawidłowym rozwiązaniem, byłoby przyjęcie, że każda z tych transakcji miała miejsce w Polsce. (…)

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1263395,obowiazki-sprzedawcy-kryptowalut.html