Tax
Zobacz także

U naszych klientów wdrażamy procedury zachowania należytej staranności mające na celu ograniczenie ryzyka nieświadomego uczestnictwa w oszustwach dotyczących podatku VAT. Wdrożenie procedury pozwala na wykazanie przed organem podatkowym bądź sądem administracyjnym działania w dobrej wierze przy doborze kontrahentów handlowych. W efekcie, ograniczane jest ryzyko nałożenia kar na podmiot i na osoby prowadzące jego sprawy finansowe.

Skontaktuj się ze specjalistą
Krzysztof Burzyński
Partner, doradca podatkowy
506 685 144
kburzynski@bttp.pl