Anna Gorgoń

Menedżer

Anna jest menedżerem w zespole cen transferowych w BTTP. Od początków swojej kilkunastoletniej kariery zawodowej związana jest z doradztwem w zakresie podatków dla firm, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru cen transferowych. W tym czasie zdobywała doświadczenie zawodowe w Polsce, Niemczech i Włoszech, gdzie współpracowała przede wszystkim z firmami konsultingowymi tzw. wielkiej czwórki. Anna specjalizuje się w przygotowywaniu analiz ekonomicznych, dokumentacji cen transferowych i szkoleń z tematyki cen transferowych. Anna włada językiem angielskim, niemieckim i włoskim.

Anna jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim.