Nasi eksperci

06.07.2020 – Terminy na raportowanie MDR

Piotr Wojciechowski, radca prawny oraz starszy konsultant w BTTP, skomentował dla Dziennika Gazeta Prawna zmiany w zakresie przepisów MDR.

Piotr Wojciechowski

W raportowaniu schematów podatkowych przepis goni przepis. Ostatnio zostały wprowadzone zmiany na poziomie UE, a chwilę później również w Polsce.

Raportowanie schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules, MDR) budzi wątpliwości w zasadzie od początku, czyli od 1 stycznia 2019 r. W dobie koronawirusa jedynie ich przybyło. Problemem jest ustalenie, kto musi raportować (promotor, korzystający czy wspomagający), jaki schemat (krajowy czy transgraniczny) i w jakim terminie.

– Już same przepisy ordynacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych wymagają pewnego wysiłku intelektualnego oraz dość uciążliwej weryfikacji stanu faktycznego – przyznaje Piotr Wojciechowski, radca prawny i starszy konsultant w BTTP. Do tej układanki doszły:

  • przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych,
  • ustawy z 28 maja 2020 r. zmieniającej m.in. ordynację podatkową w zakresie schematów podatkowych (Dz.U. poz. 1106),
  • zmiana do dyrektywy DAC-6,
  • rozporządzenie dotyczące m.in. przedłużenia terminów składania schematów transgranicznych.

W dużym uproszczeniu terminy dotyczące schematów transgranicznych będą przesunięte na podstawie rozporządzenia, a terminy krajowych schematów podatkowych zostały zawieszone w tzw. tarczy 1.0, która z kolei została zmieniona tzw. tarczą 4.0 – mówi Piotr Wojciechowski.

Ponadto, otrzymane do tej pory numery schematów (NSP) dotyczące schematów transgranicznych z dniem 1 lipca 2020 r. stały się nieważne. Konieczne będzie ponowne złożenia informacji MDR za okres od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w zakresie schematów transgranicznych. Co więcej od 1 lipca trzeba stosować nowe, unijne schemy MDR.

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1485361,raportowanie-schematow-podatkowych-mdr-podatki.html