Nasi eksperci

18.06.2020 – Zawiadomienie ZAW-NR przed płatnością

Mateusz Macios, doradca podatkowy oraz starszy konsultant w BTTP, skomentował dla Dziennika Gazeta Prawna interpretację indywidualną odmawiającą podatnikowi prawa do złożenia zawiadomienia ZAW-NR przed dokonaniem płatności.

Mateusz Macios

Nie należy automatycznie, przy każdej płatności, zawiadamiać urzędu skarbowego, bez względu na to, czy rachunek odbiorcy jest na białej liście, czy go tam nie ma – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatnik nie może złożyć zawiadomienia o przelewie na konto spoza białej listy przed dniem zlecenia płatności. Decydujący jest bowiem dzień zlecenia przelewu bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Chodzi przy tym o dzień zlecenia, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy – podkreślił dyrektor KIS.

Jego zdaniem spółka nie może też automatycznie składać zawiadomień do każdego przelewu, niezależnie od tego, czy rachunek kontrahenta jest ujęty w wykazie, czy go tam nie ma.

Zawiadomienie należy składać wyłącznie w sytuacji, gdy podatnik zapłacił na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej – wynika z interpretacji.

Komentarz Mateusza Macios:

Trudno wyobrazić sobie inne rozstrzygnięcie dyrektora KIS w zakresie obowiązku ponownego zawiadomienia czy też terminu weryfikacji statusu kontrahenta i jego rachunku, W przeszłości zdarzało się, że organy w interpretacjach liberalizowały niektóre wymogi, jednak tym razem to podatnik poszedł za daleko w swoim wniosku, kwestionując same założenia systemu zgłoszeń (tożsamość podmiotu i rachunku, data weryfikacji). Nie uzasadnił przy tym dostatecznie, dlaczego należy odejść w tym wypadku od literalnego brzmienia przepisów. Nie zmienia to diagnozy, że obecne regulacje są wadliwe i ich zastosowanie w praktyce sprawia wiele problemów podatnikom, co dostrzegł zresztą sam ustawodawca, nowelizując przepisy od lipca br.

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1483786,biala-lista-vat.html