BTTP na Forum Skarbników Gmin i Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

9 września 2022 r. Robert Trzonkowski oraz Patrycja Biesiekierska przeprowadzili szkolenie dla skarbników gmin i powiatów, na zaproszenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego .

Robert Trzonkowski

Szkolenie dotyczyło najczęściej popełnianych błędów w rozliczeniach VAT w samorządach. Celem szkolenia było podzielenie się z uczestnikami szkolenia praktycznymi doświadczeniami z zakresu rozliczeń VAT w samorządach. Szkolenie obejmowało praktyczne aspekty rozliczeń VAT na podstawie doświadczenia przy kontrolach podatkowych tych rozliczeń na skutek występowania przez samorządy z wnioskami o zwrot VAT.

W tym względzie Kancelaria BTTP na co dzień wspiera samorządy i pomaga wyjaśniać wątpliwości w zakresie rozliczania VAT w gminach. Pomoc Kancelarii BTTP polega również na kompleksowym doradztwie samorządom w zakresie odzyskiwania VAT od ponoszonych wydatków inwestycyjnych.