Nasi eksperci

Krajowe schematy podatkowe warto raportować na bieżąco

W Dzienniku Gazeta Prawna z 14 marca 2022 r. ukazał się artykuł z komentarzem eksperta z BTTP. W artykule można znaleźć informacje dotyczące terminów raportowania schematów podatkowych.

Emil Gierasimowicz

Obecnie na mocy przepisów covidowych nie trzeba zgłaszać krajowych schematów podatkowych (MDR) szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Obowiązek ten jest zawieszony do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Tak wynika z art. 31y ustawy antykryzysowej z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.).

Emil Gierasimowicz, doradca podatkowy z BTTP, wskazuje, że z danych Ministerstwa Zdrowia nie wynika, by pandemia miała w szybkim czasie ustąpić, nie należy więc zbyt pochopnie odwieszać terminów raportowania MDR. – Zdecydowanie warto jednak składać informacje MDR na bieżąco. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której podatnicy zostaną zmuszeni do jednoczesnego złożenia wielu tych informacji po zakończeniu pandemii i odwieszeniu terminów – uważa ekspert.

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8378549,specustawy-covidowe-polski-lad-podatki-interpretacje.html