Nasi eksperci

Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich udziałowców

W Dzienniku Gazeta Prawna z 23 marca 2022 r. ukazał się artykuł z komentarzem eksperta z BTTP. W artykule można znaleźć informacje dotyczące zasad składania informacji przez spółki nieruchomościowe i ich udziałowców.

Izabela Żukowska

Spółki nieruchomościowe, a także wszyscy podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów w takich spółkach, zobowiązane są do składania rocznej informacji do Szefa KAS. W ramach przekazywanej informacji, spółka nieruchomościowa zobowiązana jest wskazać wszystkich swoich 5-proc. udziałowców i to niezależnie czy udziały posiadają bezpośrednio, czy pośrednio, czy są polskim rezydentami podatkowymi lub zagranicznymi, a także bez względu na to, czy są w Polsce podatnikami podatku dochodowego, czy też nie.

Izabela Jasion, konsultant z BTTP, wskazuje, że ustalenie przez polską spółkę nieruchomościową pełnej listy wszystkich jej bezpośrednich i pośrednich właścicieli może być zadaniem bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym do spełnienia. Ponadto Ministerstwo Finansów nie wyjaśniło, w jakich okolicznościach zagraniczny wspólnik może być uznany za spełniający status „podatnika”. Niemniej wydaje się, że obowiązek ten powinien dotyczyć wyłącznie udziałowców, będących podatnikami podatku dochodowego w Polsce, lub w przypadku wspólników zagranicznych, tylko jeżeli osiągają oni dochody podlegające obowiązkowi podatkowemu w RP. Przyjęcie innej wykładni prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że obowiązek składania informacji dotyczy podmiotów z całego świata ponieważ w jakiejś jurysdykcji z pewnością mają oni status podatnika – komentuje Izabela Jasion.

Informacja do Szefa KAS powinna być przekazana najpóźniej do trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego danej spółki nieruchomościowej. Niemniej w tym roku obowiązek ten został odroczony do dnia 30 września.

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8385362,spolki-nieruchomosciowe-fiskus-podatek-dochodowy.html