Nasi eksperci

Skarbówka musi odpowiadać na pytania o MDR-y

Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR) budzą wiele niejasności  i kontrowersji. Biznes nie mógł liczyć na „pomoc” w postaci interpretacji podatkowych – Dyrektor KIS odmawia bowiem ich wydawania w zakresie MDR.

Piotr Wojciechowski

W jednej ze spraw wnioskodawca skierował skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na postanowienie Dyrektora KIS. Ostateczne sprawa miała swój finał w NSA. Co najważniejsze sąd kasacyjny uznał, że schematy podatkowe mogą być przedmiotem interpretacji podatkowych.

– To bardzo ważny wyrok dotyczący prawa do uzyskania interpretacji podatkowej w zakresie schematów podatkowych – komentuję Piotr Wojciechowski, radca prawny i starszy konsultant w BTTP.

Zwraca uwagę, że na poziomie wojewódzkich sądów administracyjnych nie wykształciła się jednolita linia orzeczenia i można wskazywać na „remis” między pozytywnymi a negatywnymi wyrokami. W ostatnim czasie przeważały jednak wyroki korzystne dla podatników i doradców.

– Wyrok NSA będzie istotną wskazówką dla sądów. Mam nadzieję, że zmieni niekorzystną praktykę dyrektora KIS – dodaje Piotr Wojciechowski. 

Orzecznictwo

Wyrok NSA z 28 stycznia 2021r., sygn. Akt I FSK 1703/20. www.serwisy.gazataprawna.pl/orzeczenia