Sukces lubi czarną kawę i jasną komunikację

Naszą kancelarię tworzą ludzie z pasją, doświadczeniem i świeżym spojrzeniem na prawo i podatki.

Zespół BTTP składa się z doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, którzy swoje doświadczenie zdobywali w czołowych firmach konsultingowych i kancelariach prawnych oraz z praktyków czynnie uczestniczących w procesie tworzenia oraz prowadzenia działalności. Dlatego nie tylko rozumiemy potrzeby naszych klientów, lecz także potrafimy dostrzec ważne kwestie prawnepodatkowe, które nie są oczywiste z perspektywy przedsiębiorców, a które mogą w istotny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo i opłacalność prowadzonej przez nich działalności.

We współpracy z naszymi klientami kierujemy się zasadami jasnej komunikacji oraz pełnej dostępności. Wartość kancelarii budujemy na indywidualnym podejściu do klienta oraz stałym i bliskim kontakcie, co umożliwia nam skuteczne zrozumienie funkcjonowania jego biznesu oraz wsparcie w osiąganiu celów.

O nas