Beata Sienkiewicz-Rasińska Partner, biegły rewident

Beata Sienkiewicz-Rasińska

Partner, biegły rewident

Beata jest biegłym rewidentem, posiadająca ponad piętnastoletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, doradztwie i nadzorze w zakresie rachunkowości i podatków. Wśród jej klientów są spółki giełdowe, spółki skarbu państwa, podmioty korporacyjne i największe spółki prywatne.
Beata specjalizuje się w nadzorze od strony finansowo-księgowej procesów łączenia, podziału i przekształcania Spółek. Wdraża profesjonalną politykę rachunkowości, w tym rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Beata odpowiada za usługi doradztwa bilansowego, sporządzania sprawozdań finansowych, audytu oraz bieżącej obsługi księgowej.