Ведение бизнеса

Найпопулярніші форми ведення бізнесу в Польщі

На території Польщі господарську діяльність можна вести декількома способами.
Вибір правильної форми ведення діяльності залежить від особистих переваг і можливостей підприємця, таких як ступінь формалізації, обсяг відповідальності, спосіб управління, масштаб проведеної діяльності, а також оподаткування такої діяльності.

Piotr Taras LL.M.

Індивідуальна підприємницька діяльність (JDG)
Це найпростіша форма ведення бізнесу. Це пов’язано з можливістю швидкого та ефективного відкриття діяльності через Інтернет, а також можливістю вести бухгалтерський облік для JDG спрощеним способом.
Підприємець, що веде JDG, має можливість вибору однієї з трьох форм оподаткування — податок на доходи по загальним правилам, лінійний податок або фіксований податок.
Варто пам’ятати, що підприємець відповідає всім своїм майном за зобов’язання, що виникають з ведення JDG.

Повне товариство
Це господарське товариство, що створене двома або більше учасникаи, де учасником може бути як фізична особа, так і інше товариство.
Справи товариства ведуть партнери, які беруть участь у його прибутках згідно з встановленими пропорціями.
Якщо учасниками товариства є виключно фізичні особи, то подібно до JDG, існує можливість ведення спрощеного бухгалтерського обліку.
Однак, якщо принаймні один з учасників є юридичною особою, обов’язково слід вести повний бухгалтерський облік.
Учасники повного товариства, які є фізичними особами, так само, як і в JDG, можуть обрати форму оподаткування.
Повне товариство має окреме майно від своїх учасників.
Водночас, учасники повного товариства несуть відповідальність всім своїм майном разом з товариством за його зобов’язання, якщо не вдалося покрити зобов’язання з його майна.
Крім того, кредитор товариства має право вибору учасника або кількох учасників товариства, які повинні задовольнити його вимоги.
Командитне товариство (товариство на вірі)

Командитне товариство є таким господарським товариством, яке має дві категорії учасників — повний товариш і учасник-вкладник (командит).

Товариство повинно мати принаймні по одному учаснику кожного типу, при цьому одна особа не може одночасно виконувати обидві ролі в одному товаристві.
Повний товариш веде справи товариства і представляє його інтереси, водночас, подібно як у повному товаристві, несе солідарну відповідальність із товариством усім своїм майном за його зобов’язання.

Командитист, з іншого боку, — це пасивний учасник, який несе відповідальність за зобов’язаннями товариства тільки в межах встановленої в установчому договорі командитної суми.
Учасники командитного товариства визначають в установчому договорі свою частку в прибутку товариства.
Командитне товариство є платником податку на юридичні особи (CIT), у зв’язку з чим прибутки учасників обтяжуватимуться податком на виручку від прав, які є нематеріальними активами для платника податків, що створюються для платника податків тільки в результаті придбання відповідного права в іншої організації.

Однак повний товариш, який є фізичною особою, може скористатися механізмом вирахування зі свого податку суми CIT, сплаченої товариством, пропорційно своїй частці прибутку.

Товариство з обмеженою відповідальністю (sp. Z o.o.) та акціонерне товариство (S.A.)

Обидва ці товариства є господарськими товариствами, проте вони відрізняються ступенем формалізації ведення діяльності.
Товариство з обмеженою відповідальністю (Spółka z o.o.) вважається, поряд з JDG, однією з найпопулярніших форм ведення підприємницької діяльності в Польщі.
Учасниками товариства з обмеженою відповідальністю є його вкладники, а в АТ — його акціонери.
Зазвичай вони не несуть солідарної відповідальності за товариство, так як це має місце в господарських товариствах.
Однак члени правління можуть бути притягнуті до відповідальності за борги товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства, якщо звернення стягнення на майно товариства неефективне.
Члени товариства можуть уникнути цієї відповідальності, якщо своєчасно подадуть заяву про визнання товариства неспроможним (банкрутом).

Обидва ці товариства є платниками податку на юридичны особи, при цьому учасники, які розподіляють прибуток товариства, не можуть скористатися механізмом відрахувань, звичного для командитного товариства.

Чи може іноземець вести господарську діяльність у Польщі?
Іноземні громадяни, які є громадянами країн Європейського Союзу або Європейської економічної зони, США або Швейцарії, мають можливість відкрити бізнес у Польщі на тих самих підставах, що й польські громадяни.

Громадяни України, які мають номер PESEL і посвідку на проживання або прибули до Польщі після початку війни в Україні, мають можливість відкрити господарську діяльність в одній із вищезазначених форм.

Якщо іноземець прибув з країни, відмінної від перерахованих вище, і не має посвідки на проживання, він не може створити JDG або повне товариство в Польщі, але він може вести бізнес у формі товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства.