Podatki
Zobacz także

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi, skutecznie reprezentujemy naszych klientów przed organami i sądami. Udzielamy pełnego wsparcia na etapie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, jak i postępowania sądowo-administracyjnego. Działamy również w obszarze postępowań o zwrot zobowiązań podatkowych nienależnie zapłaconych przez przedsiębiorców.

Skontaktuj się ze specjalistą
Krzysztof Burzyński
Partner, doradca podatkowy
506 685 144
kburzynski@bttp.pl