Podatki
Zobacz także

Przeglądy podatkowe

W poszukiwaniu nowych źródeł dochodu państwo wprowadza kolejne mechanizmy umożliwiające zautomatyzowaną weryfikację rozliczeń podatników (JPK, JPK-VAT, CIT-TP). Równocześnie wzrasta ilość kontroli VAT i CIT. Szczególnego znaczenia nabiera zatem wczesne zidentyfikowanie nieprawidłowości bądź ryzyk podatkowych. Identyfikując i oszacowując ryzyka podatkowe w ramach przeglądów podatkowych, zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo.

Skontaktuj się ze specjalistą
Paweł Turek
Partner, doradca podatkowy
605 375 385
pturek@bttp.pl