Podatki
Zobacz także

Szkolenia w zakresie VAT

Wobec częstych zmian przepisów VAT jak również praktyki interpretacyjnej Dyrektora KIS oraz orzecznictwa sądów w zakresie rozliczania VAT w samorządach, prowadzimy dla pracowników samorządów liczne specjalistyczne szkolenia, mające na celu aktualizację wiedzy dotyczącej zasad rozliczania VAT.

Skontaktuj się ze specjalistą
Krzysztof Burzyński
Partner, doradca podatkowy
506685144
kburzynski@bttp.pl