Aleksandra Strus

Asystentka podatkowa

Aleksandra wspiera realizację projektów związanych z podatkiem VAT. Swoje zainteresowania koncentruje również wokół zagadnień związanych z postępowaniem podatkowym.

Aleksandra jest studentką ostatniego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo. Podczas studiów aktywnie rozwijała swoje zainteresowania związane z szeroko pojętym prawem finansowym.