Anna Zagierska

Adwokat

Anna jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, w tym z kapitałem zagranicznym. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie umów gospodarczych i prawie własności intelektualnej (w szczególności prawo IT). Uczestniczyła w realizacji due diligence i procesach restrukturyzacji spółek.

Wpisana na listę mediatorów sądowych Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Anna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa Université René Descartes w Paryżu (Master 2) oraz Szkoły Praw Nowych Technologii przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.