Dominika Chmura

Menadżer, Adwokat, Doradca podatkowy

Dominika jest doradcą podatkowym specjalizującym się w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe uzyskane w międzynarodowym środowisku w zespole zajmującym się doradztwem z zakresu podatkowych aspektów restrukturyzacji spółek oraz transakcji nabywania lub zbywania aktywów i przedsiębiorstw.

Dominika jest absolwentem Wydziału  Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.