Hubert Jarecki

Konsultant

Hubert pracuje w zespole cen transferowych w BTTP.  Na co dzień pracuje przy projektach związanych z dokumentacją transakcji między podmiotami powiązanymi oraz ustalaniem polityki cen transferowych dla klientów BTTP.

Hubert jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalnością międzynarodowe rynki finansowe.