Izabela Wójcik

Dyrektor, Doradca podatkowy

Izabela to licencjonowany doradca podatkowy, pełniący funkcję dyrektora w zespole cen transferowych w firmie BTTP. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które obejmuje pracę w Ministerstwie Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, a także w doradztwie podatkowym, w którym miała okazję wspierać liderów w danej branży w obszarze cen transferowych.

W ramach jej działalności w BTTP, Izabela specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz cen transferowych, przygotowywaniu dokumentacji podatkowej, opracowaniu analiz porównawczych, opracowaniu TPR, analizowaniu modelu prowadzenia biznesu w kontekście cen transferowych, identyfikację ryzyk związanych z cenami transferowymi, ustalaniu strategii i polityk cen transferowych w grupach kapitałowych.

Izabela jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego oraz ukończyła studia podyplomowe w ramach programu ACCA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Akademię Zarządzania w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, a także studia podyplomowe z zakresu negocjacji w biznesie na Uniwersytecie Warszawskim.

Izabela reprezentowała również stanowisko Polski na posiedzeniach OECD w trakcie prac nad Wytycznymi OECD dla transakcji finansowych. Jest również autorką książki „Wytyczne w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych” wydanej w 2021 r. przez Wolters Kluwer