Izabela Jasion Konsultant, aplikant adwokacki

Izabela Żukowska

Starszy konsultant, Aplikant adwokacki

Izabela jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Izabela posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane m.in. w jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych, w zakresie prawa podatkowego, pomocy publicznej oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Izabela uczestniczyła w wielu projektach, w których doradzała na rzecz klientów z sektora bankowego, energii odnawialnej oraz największych spółek Skarbu Państwa. W BTTP zajmuje się projektami związanymi z bieżącą obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców.

Izabela ukończyła z wyróżnieniem Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, znajdując się w 1% najlepszych studentów prawa według listy rankingowej absolwentów z 2020 r.