Joanna Morgaś

Asystentka podatkowa

Joanna wspiera zespół cen transferowych w BTTP. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z podatkami pośrednimi.

Joanna jest absolwentką studiów pierwszego stopnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Aktualnie studiuje Finanse i Rachunkowość na Szkole Głównej Handlowej, realizując ścieżkę podatkową. W ramach studiów poszerza znajomość języków obcych, ucząc się języka angielskiego oraz francuskiego