Karolina Czerwińska

Asystentka podatkowa

Karolina jest studentką IV roku Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas studiów dołączyła do Stowarzyszenia EFFP, uzyskując dyplom Doradcy Finansowego I stopnia. Karolina wspiera zespół w realizacji projektów z zakresu cen transferowych, zarówno w zakresie sporządzania analiz ekonomicznych jak również dokumentacji lokalnej i grupowej.