Krzysztof Pawlusek

Starszy konsultant, Prawnik

Krzysztof jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie prawa podatkowego zdobytym na warszawskim rynku doradczym. Krzysztof specjalizuje się w obszarach podatku dochodowego od osób prawnych.

Doświadczenie Krzysztofa obejmuje między innymi bieżące doradztwo podatkowe, doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych i transakcyjnych.

Krzysztof jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.