Małgorzata Breda Dyrektor, doradca podatkowy

Małgorzata Breda

Dyrektor, Doradca podatkowy

Małgorzata Breda jest doradcą podatkowym, w BTTP kieruje zespołem podatków pośrednich. Posiada kilkunastolenie doświadczenie w doradztwie podatkowym, które zdobyła w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doradzała klientom z takich sektorów gospodarki jak: branża farmaceutyczna, budownictwo i nieruchomości, branża transportowa, paliwowa, energetyczna, bankowa i ubezpieczeniowa, motoryzacyjna jak również administracja państwowa.

Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem od towarów i usług. Jest autorem oraz współautorem wielu artykułów oraz publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadzi szkolenia z zakresu tematyki dotyczącej podatku od towarów i usług.