Marek Firlej Dyrektor, doradca podatkowy

Marek Firlej

Dyrektor, doradca podatkowy

Marek kieruje zespołem cen transferowych w BTTP. Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze cen transferowych zdobywał w jednej z firm doradczych z tzw. wielkiej czwórki. Przez blisko 10 lat pracował również w Ministerstwie Finansów gdzie był członkiem zespołu odpowiedzialnego za wydawanie uprzednich porozumień cenowych (APA) a także, jako naczelnik wydziału, prowadził prace legislacyjne w obszarze GAAR oraz wymiany informacji podatkowych. Marek reprezentował Polskę na grupach roboczych OECD, m.in. zajmujących się wymianą informacji podatkowych oraz agresywnego planowania podatkowego.