Mateusz Derecki

Asystent podatkowy

Mateusz wspiera zespół podatkowy w zakresie CIT oraz PIT. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem autorskim, historią doktryn polityczno-prawnych i muzyką rockową.

Mateusz jest absolwentem filologii polskiej i studentem V roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim.