Monika Wójcicka

Asystentka podatkowa

Monika jest studentką V roku Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w  Warszawie. Podczas studiów zrealizowała specjalność międzykierunkową uzyskując tym samym międzynarodowy dyplom CIMA Diploma in Management Accounting, dzięki któremu miała możliwość rozwinięcia swojej wiedzy w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i  podatków. Monika wspiera zespół podatkowy w realizacji projektów z zakresu CIT, PIT i VAT.