Olaf Ruchniewicz

Asystent podatkowy

Olaf wspiera zespół cen transferowych oraz zespół podatku dochodowego od osób prawnych w BTTP. Interesuje się podatkami dochodowymi oraz prawem handlowym.

Olaf jest studentem kierunku prawno-ekonomicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zdobywał wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeniowego oraz sprzedaży, pracując w jednym z największych towarzystw ubezpieczeniowych.