Sylwia Wiśniewska

Konsultant

Sylwia zajmuje się projektami związanymi z VAT oraz CIT. Uczestniczy również w przeglądach podatkowych. W kręgu jej zainteresowań pozostaje tematyka VAT, Akcyzy oraz postępowania karnoskarbowego.

Sylwia jest absolwentką prawa na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ukończyła również Kurs dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski.