Tatiana Baszkyr

Asystentka

Tatiana jest absolwentką Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i studentką Prawa na Uczelni Łazarskiego. W czasie studiów aktywnie uczestniczy w kołach naukowych związanych z prawem podatkowym, a także seminariach naukowych. W BTTP wspiera zespól w bieżących sprawach administracyjnych.