Nasi eksperci

13.02.2020 – Uciążliwa nowelizacja przepisów o MDR

Do Sejmu trafił duży projekt zmian dotyczący m.in. przepisów o schematach podatkowych.

 

Piotr Wojciechowski

Polska jako pierwsze państwo w UE transponowało przepisy Dyrektywy DAC6 (już od 2019 r.) Pośpiech Ministerstwa Finansów przysporzy jednak sporo problemów przedsiębiorcom. Z uwagi na nieścisłości pomiędzy schemą stosowaną przez MF a schemą zaproponowaną przez Komisję Europejską, promotorzy (korzystający, wspomagający) będą musieli ponownie złożyć informacje o transgranicznych schematach podatkowych. Uzyskane do tej pory numery schematów podatkowych (NSP) z dniem 1 kwietnia staną się jednocześnie nieważne.

Zmianie ulegnie także jedna ze szczególnych cech rozpoznawczych. Obecnie schematem podatkowym są płatności transgraniczne zaliczane do kosztów uzyskania przychodu dokonywane na rzecz podmiotów powiązanych mających siedzibę (miejsce zamieszkania, zarząd) na terytorium rajów podatkowych. Lista jurysdykcji podatkowych zaliczanych do rajów podatkowych zawarta jest w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustaw o podatkach dochodowych. Zgodnie z nowymi przepisami pod uwagę będzie trzeba również brać unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, który jest przyjmowany przez Radę Unii Europejskiej.

Kolejną projektowaną zmianą jest możliwość upoważnienia innego organu Krajowej Administracji Skarbowej do pełnienia obowiązków Szef KAS choćby w zakresie potwierdzeń nadania NSP.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Etap legislacyjny: Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1453316,transgraniczne-schematy-podatkowe-ponowne-raportowanie-mdr.html