Nasi eksperci

Optymistyczne Wieści dla Branży IT: Przełomowy Wyrok WSA w Poznaniu

Od 2022 roku zmieniły się zasady opodatkowania ryczałtem dla informatyków, zaostrzając kwalifikację usług informatycznych do wyższej stawki 12%. Jednak WSA w Poznaniu w marcu orzekł, że przychody z pomocy technicznej nie związane bezpośrednio z programowaniem mogą być opodatkowane niższą stawką 8,5%.

Krzysztof Burzyński

Pomimo tego, orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Przypadek podkreśla potrzebę precyzyjnego definiowania zakresu świadczonych usług informatycznych, aby unikać wyższej stawki podatkowej. Ekspert radzi zasięgnąć opinii Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur w celu właściwej klasyfikacji usług, zwracając uwagę na trwające postulaty ujednolicenia stawek dla branży IT lub wydania interpretacji ogólnej przez ministra finansów, aby ujednolicić stosowanie prawa podatkowego.

Krzysztof Burzyński komentuje: Wyrok WSA w Poznaniu to powiew świeżości na tle dotychczasowych orzeczeń. Skład orzekający słusznie zauważył, że wobec powiązania stawek ryczałtu ewidencjonowanego z klasyfikacją PKWiU „normy prawa statystycznego współtworzą normę opodatkowania”. Jeżeli zatem Klasa 62.02 „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki” obejmuje trzy grupowania, to usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, opodatkowane stawką 12 proc., powinny obejmować jedynie czynności objęte grupowaniem 62.02.20.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”. To z kolei prowadzi do oczywistego wniosku, że przykładowo usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego – znajdujące się w osobnym grupowaniu – podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5 proc.
Utrwalenie się takiej linii orzeczniczej oznaczałoby, że decydujące znaczenie dla zasad opodatkowania określonych usług IT miałaby ich klasyfikacja statystyczna dokonana przez urząd statystyczny, a to skończyłoby batalie pomiędzy podatnikami a urzędnikami co do charakteru szczegółowych elementów czynności technicznych podejmowanych w indywidualnych przypadkach.