Przegląd prasy

Schematy podatkowe raz jeszcze

Schematy podatkowe raz jeszcze

W dodatku z 22 marca 2021 r. do Dziennika Gazeta Prawna (Podatki i księgowość) ukazał się artykuł z komentarzem eksperta z BTTP. W artykule można znaleźć najnowsze informacje i kolejne wątpliwości dotyczące schematów podatkowych.

Piotr Wojciechowski

Terminy na raportowanie

W przypadku obowiązku raportowania schematów krajowych terminy zostały zawieszone do czasu zakończenia epidemii koronawirusa. Pomimo zawieszenia terminów, konieczna jest jednak bieżąca identyfikacja uzgodnień mogących być schematem, bowiem instytucje finansowe czy notariusze często pytają czy dane przedsięwzięcie nie stanowi schematu podatkowego.

Natomiast dla transgranicznych schematów podatkowych terminy zostały już odwieszone.

MDR-y a interpretacje podatkowe

Sądy administracyjne zobowiązują Dyrektora KIS do wydawania interpretacji podatkowych w zakresie schematów podatkowych.

Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20) spodziewać się można pierwszych interpretacji podatkowych o MDR-ach.

MDR a sprawy w TK i TSUE

Przypomnijmy, że polskie przepisy o schematach zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego.

W ostatnim czasie także unijne przepisy o MDR-ach trafiły przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Pytanie prejudycjalne zadał belgijski trybunał konstytucyjny (17 grudnia 2020 r., sygn. C-694/20). TSUE ma zbadać, czy przepisy odnoszące się do pośredników (w polskich przepisach promotor, wspomagający) na których nałożono obowiązek poinformowania pozostałych pośredników o niewywiązaniu się z obowiązku raportowania (z uwagi na swoją tajemnicę zawodową) jest zgodny z przepisami Karty praw podstawowych UE.

Wyrok TSUE będzie miał konsekwencje dla polskiego ustawodawstwa, bowiem analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane w art. 86 par. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Link do artykułu

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57901,22-marca-2021/72572,Podatki-i-ksiegowosc/750046,Kto-pyta-nie-bladzi.-Fiskus-i-sady-pomoga-zrozumiec-MDR-y.html