Prawo
Zobacz także

Procedury

Weryfikujemy zgodność prowadzonej przez przedsiębiorców działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa, przepisami branżowymi i zasadami etyki. W ramach naszego wsparcia wykonujemy przeglądy ryzyka, zawsze podchodząc do przedsiębiorcy indywidualnie. Na podstawie przeglądów opracowujemy i wdrażamy procedury naprawcze i dostosowawcze w celu ograniczenia ryzyka.

Skontaktuj się ze specjalistą
adw. Piotr Taras LL.M.
Partner
664 023 448
ptaras@bttplegal.pl