MENU

Zajmujemy się skomplikowanymi sprawami.
Współpraca z nami jest prosta.

Kompleksowa obsługa cen transferowych

Poznaj szczegóły

O nas

Świadczymy usługi z zakresu wsparcia biznesu w obszarze podatków. Udzielamy wsparcia zarówno przy rozwiązywaniu bieżących problemów, jak i w procesie planowania oraz prowadzenia działalności.

Nasz zespół składa się ze specjalistów (doradców podatkowych), którzy swoje doświadczenie zdobywali w czołowych firmach konsultingowych, oraz z praktyków czynnie uczestniczących w procesie prowadzenia działalności. Dlatego nie tylko rozumiemy potrzeby naszych klientów, ale przede wszystkim potrafimy dostrzec istotne kwestie podatkowe, które nie są oczywiste z perspektywy przedsiębiorców, a które mogą w istotny sposób wpłynąć na opłacalność prowadzonej działalności.

W ramach współpracy z naszymi klientami kierujemy się przede wszystkim ideą klarownego przekazu oraz dostępności naszych specjalistów i praktyków. Naszą wartość budujemy na indywidualnym podejściu do klienta oraz stałym i bliskim kontakcie, co umożliwia nam poznanie zarówno jego biznesu jak i planów.

 • Dokumentacja
  cen transferowych

  Transakcje między podmiotami powiązanymi stanowią istotną część obrotu gospodarczego. Wiążą się one jednak z dodatkowymi obowiązkami dokumentacyjnymi. Uchybienie im skutkuje sankcjami wobec podmiotów oraz ich organów.


  Dla naszych klientów przygotowujemy dokumentacje cen transferowych zarówno na poziomie lokalnym (local file) jak i na poziomie grupy (master file). Działamy w trybie zwyczajnym, jak również ekspresowym, 7-dniowym, wynikającym z wezwania organów. Świadczymy również usługi weryfikacji istniejącej dokumentacji oraz jej aktualizację.

  Benchmark

  Począwszy od 2017 r. dla wielu przedsiębiorców obowiązkową częścią dokumentacji podatkowej jest ekonomiczna analiza porównawcza dla zawieranych transakcji. Podstawowym celem analizy ekonomicznej jest porównanie stosowanych cen przez podmioty powiązane z cenami stosowanymi przez niezależnych przedsiębiorców. Proces przeprowadzania tej analizy jest wysoce skomplikowany oraz wymaga korzystania z zaawansowanych programów i baz danych.


  Naszym klientom oferujemy przygotowanie analiz ekonomicznych dla każdego rodzaju transakcji zawieranych przez przedsiębiorców.

 • Polityka TP

  W obliczu coraz częstszych kontroli transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, odpowiednie przygotowanie się do przeprowadzenia przyszłych transakcji wewnątrzgrupowych umożliwia przedsiębiorcom uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych.


  Naszym klientom oferujemy analizę planowanych transakcji zarówno pod kątem potencjalnych ryzyk podatkowych jak i w celu wskazania właściwego mechanizmu ustalania cen transferowych. W efekcie, nasi klienci działają w sposób optymalny i jednocześnie bezpieczny podatkowo.

  Postępowanie
  podatkowe

  Organy podatkowe coraz większy nacisk kładą na weryfikację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi pod kątem zachowania warunków rynkowych. Kontrole w zakresie cen transferowych są, obok kontroli VAT, priorytetem organów skarbowych na rok 2017.


  Naszym klientom oferujemy wsparcie w trakcie prowadzonej kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w zakresie cen transferowych. Nasze wsparcie obejmuje, między innymi, kontakty z organami oraz sporządzanie wyjaśnień, odpowiedzi, zastrzeżeń i odwołań.

 • Przeglądy podatkowe

  W poszukiwaniu nowych źródeł dochodu Państwo wprowadza kolejne mechanizmy umożliwiające zautomatyzowaną weryfikację rozliczeń podatników (np. JPK, JPK-VAT, CIT-TP). Równocześnie wzrasta ilość kontroli VAT i CIT. W nowych warunkach szczególnego znaczenia nabiera odpowiednio wczesne zidentyfikowanie nieprawidłowości bądź ryzyk podatkowych.


  Naszym klientom oferujemy przeglądy podatkowe umożliwiające przede wszystkim identyfikację i oszacowanie potencjalnych ryzyk podatkowych związanych z prowadzoną działalnością.

  Ulga B+R

  W ramach efektywnego zarządzania podatkami wspieramy przedsiębiorców w stosowaniu bezpiecznych rozwiązań mających na celu obniżenie zobowiązań podatkowych.


  W odniesieniu do świadczonych usług dotyczących wdrożenia ulgi na badania i rozwój analizujemy możliwości jej zastosowania oraz przygotowujemy niezbędną dokumentację. Od początku do końca prowadzimy cały proces wdrożenia ulgi, która pozwala osiągnąć istotną korzyść podatkową.

 • Tarcza VAT

  Przedsiębiorcy działający praktycznie w każdym sektorze rynku narażeni są na nieświadomie uczestnictwo w karuzelach VAT-owskich. Tymczasem organom odpowiedzialnym za walkę z nadużyciami w VAT znacznie łatwiej jest uderzyć w uczciwych podatników, niż w przestępców. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera wprowadzanie mechanizmów zabezpieczających przedsiębiorców przed uczestnictwem w karuzelach.


  Naszym klientom oferujemy opracowanie procedur zachowania należytej staranności w weryfikacji partnerów handlowych.

  Bieżące doradztwo

  Przez wiele lat doradzaliśmy setkom przedsiębiorców działającym w niemal każdym sektorze gospodarki jak bezpiecznie i jednocześnie efektywnie rozliczać podatki w Polsce. Poprawność rozliczeń podatkowych nabiera szczególnego znaczenia wobec konsekwentnego zaostrzania sankcji za uchybienia po stronie podatników.


  Korzystając ze zdobytego doświadczenia, naszym klientom oferujemy bieżące doradztwo podatkowe w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Kontakt

Zapytaj o ofertę


BTTP Sp. z o. o.

Rondo ONZ 1
00-124, Warszawa

NIP: 5223083770
REGON: 366568790

tel: 22 418 72 72
mail: office@bttp.pl