Podatki
Zobacz także

Ocena kwalifikowalności VAT

Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych, w tym środków unijnych, wymagają oceny kwalifikowalności VAT. Ze względu na złożony proces przedmiotowej oceny oraz zasadniczo konieczność posiadania eksperckiej wiedzy w obszarze VAT, pomagamy samorządom w ocenie czy VAT stanowi koszt kwalifikowalny w danym projekcie oraz jeżeli tak, to w jakim zakresie (kwocie).

Skontaktuj się ze specjalistą
Krzysztof Burzyński
Partner, doradca podatkowy
506685144
kburzynski@bttp.pl