Podatki
Zobacz także

Procedury podatkowe

Biorąc pod uwagę bardzo wysokie sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów podatkowych (zarówno dla władz samorządów jak również samych samorządów), w szczególności w zakresie VAT, przygotowujemy i wdrażamy w samorządach stosowne procedury, które minimalizują ryzyko wystąpienia błędu w rozliczeniach podatkowych i tym samym istotnie ograniczą prawdopodobieństwo poniesienia sankcji i kar.

Skontaktuj się ze specjalistą
Krzysztof Burzyński
Partner, doradca podatkowy
506685144
kburzynski@bttp.pl