Podatki
Zobacz także

Schematy podatkowe/MDR

U naszych klientów wdrażamy obowiązkowe procedury MDR, mające na celu zapewnienie przestrzegania obowiązków informacyjnych dotyczących schematów podatkowych. Doradzamy również w zakresie mapowania czynności, które potencjalnie mogą podlegać obowiązkowi informacyjnemu, a następnie przeprowadzamy ich analizę pod kątem przepisów MDR. W efekcie, ograniczamy u naszych klientów ryzyko nałożenia wysokich kar finansowych.

Skontaktuj się ze specjalistą
Krzysztof Burzyński
Partner, doradca podatkowy
506 685 144
kburzynski@bttp.pl