Podatki
Zobacz także

Restrukturyzacje / Aporty

W związku z dokonywanymi zmianami w ramach struktury organizacyjnej samorządu (m.in. restrukturyzacje, aporty majątku do spółek samorządowych) kompleksowo pomagamy samorządom prawnie oraz podatkowo w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, w szczególności wskazujemy ryzyka / wątpliwości podatkowe, które powinny zostać rozstrzygnięte poprzez uzyskanie przez samorząd interpretacji Dyrektora KIS.

Skontaktuj się ze specjalistą
Krzysztof Burzyński
Partner, doradca podatkowy
506685144
kburzynski@bttp.pl